Tên miền

Cùng CloudCore bảo vệ thương hiệu của Quý Khách. Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục chuyển tên miền về CloudCore.

Đăng ký tên miền ngay để xây dựng thương hiệu của Qúy Khách

16% OFF

vnd 250.000
vnd210.000
.COM
Promotion code: CNEW
Đăng ký ngay

10% OFF

vnd 300.000
vnd270.000
.NET
Promotion code: NNEW
Đăng ký ngay

05% OFF

vnd 350.000
vnd330.000
.INFO
Promotion code: INEW
Đăng ký ngay
Tên miền Việt Nam
Tên miền Quốc Tế

Bảng giá tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam​

Lệ phí đăng ký(1) (không chịu thuế)

Phí duy trì(2) (không chịu thuế)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (chưa bao gồm thuế VAT)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm thuế VAT)

Tổng tiền năm đầu (đã bao gồm 10% VAT)

Tổng tiền năm tiếp theo (đã bao gồm 10% VAT)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1+2+3)+(3)*10%

(2+4)+(4)*10%

.vn

200.000 đ

350.000 đ

200.000 đ

100.000 đ

770.000 đ

460.000 đ

.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn

200.000 đ

250.000 đ

200.000 đ

100.000 đ

670.000 đ

360.000 đ

.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/ info.vn/ pro.vn/ health.vn/ ac.vn

120.000 đ

150.000 đ

200.000 đ

100.000 đ

490.000 đ

260.000 đ

.name.vn

30.000 đ

30.000 đ

20.000 đ

20.000 đ

82.000 đ

52.000 đ

.init.vn

120.000 đ

150.000 đ

200.000 đ

100.000 đ

490.000 đ

260.000 đ

.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn

120.000 đ

150.000 đ

200.000 đ

100.000 đ

490.000 đ

260.000 đ

Tên miền tiếng Việt

0 đ

20.000 đ

20.000 đ

20.000 đ

42.000 đ

42.000 đ

Tên miền 1 ký tự .VN

200.000 đ

40.000.000 đ

200.000 đ

100.000 đ

40.420.000 đ

40.110.000 đ

Tên miền 2 ký tự .VN

200.000 đ

40.000.000 đ

200.000 đ

100.000 đ

10.420.000 đ

10.110.000 đ

Transfer Tên miền .VN về CloudCore

Phí transfer

Phí duy trì(2) (không chịu thuế)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm thuế VAT)

Tổng tiền transfer + sử dụng năm tiếp theo (đã bao gồm 10% VAT)

(1)

(2)

(3)

(1+2+3)+(3)*10%

.vn

Miễn phí

350.000 đ

100.000 đ

460.000 đ

.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn

Miễn phí

250.000 đ

100.000 đ

360.000 đ

.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/ info.vn/ pro.vn/ health.vn/ ac.vn

Miễn phí

150.000 đ

100.000 đ

260.000 đ

.name.vn

Miễn phí

30.000 đ

20.000 đ

52.000 đ

.init.vn

Miễn phí

150.000 đ

100.000 đ

260.000 đ

.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn

Miễn phí

150.000 đ

100.000 đ

260.000 đ

Tên miền tiếng Việt

Miễn phí

20.000 đ

20.000 đ

42.000 đ

Tên miền 1 ký tự .VN

Miễn phí

40.000.000 đ

100.000 đ

40.110.000 đ

Tên miền 2 ký tự .VN

Miễn phí

40.000.000 đ

100.000 đ

10.110.000 đ

Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

Bảng giá tên miền Quốc Tế

Tên miền

Đăng ký mới

Gia hạn

Transfer

.com

250.000 đ

250.000 đ

250.000 đ

.net

300.000 đ

300.000 đ

300.000 đ

.org

285.000 đ

285.000 đ

285.000 đ

.info

350.000 đ

350.000 đ

350.000 đ

.eu

250.000 đ

250.000 đ

250.000 đ

.us

200.000 đ

200.000 đ

200.000 đ

.mobi

450.000 đ

450.000 đ

450.000 đ

.ca

350.000 đ

350.000 đ

350.000 đ

.cc

450.000 đ

450.000 đ

450.000 đ

.biz

320.000 đ

320.000 đ

320.000 đ

.pro

345.000 đ

345.000 đ

345.000 đ

.name

250.000 đ

250.000 đ

250.000 đ

.xyz

280.000 đ

280.000 đ

280.000 đ

.top

280.000 đ

280.000 đ

280.000 đ

.xxx

2.476.000 đ

2.476.000 đ

2.476.000 đ

Ghi chú: Bảng giá tên miền Quốc Tế với chu kỳ 1 năm và chưa bao gồm thuế VAT 10%

Công ty Cổ Phần CloudCore

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Copyright @ 2020 CloudCore JSC