Cloud Security

Dịch vụ bảo mật đám mây Cloud Security đưa ra các giải pháp bảo mật đám mây được định cấu hình để bảo vệ dữ liệu, hỗ trợ tuân thủ quy định và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng cũng như đặt những quy tắc xác thực cho từng người dùng và thiết bị. Từ xác thực quyền truy cập đến lọc lưu lượng, bảo mật đám mây có thể được cấu hình theo nhu cầu của người dùng.

Sử dụng dịch vụ Cloud Security giúp cấu hình và quản lý ở một nơi, giảm chi phí quản trị, tập trung việc kiểm soát các rủi ro.

Web Application Firewall

Tăng cường bảo mật, bảo vệ website trước các phương thức tấn công xâm nhập thông thường

Volume Based DDoS Protection

Bảo vệ tấn công DDoS với dung lượng băng thông hoặc số gói tin lớn ngay trong hạ tầng ISP

Web DDoS Protection

Cung cấp hệ thống bảo vệ website trước các cuộc tấn công từ Botnet

DDOS PROTECTION
WEB PROTECTION

Basic

DDOS PROTECTION

500.000VND/ Monthly

 • 03 IPs/ Domain
 • 1 Gbps Băng thông
 • 100 RPS Số lượt yêu cầu/giây
 • Chống tấn công SYN Flood
 • Chống tấn công Volume Based DDoS
 • Chống tấn công Application layer DDoS
Đăng ký

Pro

DDOS PROTECTION

700.000VND/ Monthly

 • 05 IPs/ Domain
 • 2 Gbps Băng thông
 • 500 RPS Số lượt yêu cầu/giây
 • Chống tấn công SYN Flood
 • Chống tấn công Volume Based DDoS
 • Chống tấn công Application layer DDoS
Đăng ký

VIP

DDOS PROTECTION

500.000VND/ Monthly

 • 10 IPs/ Domain
 • 5 Gbps Băng thông
 • 2000 RPS Số lượt yêu cầu/giây
 • Chống tấn công Volume Based DDoS
 • Chống tấn công SYN Flood
 • Chống tấn công Application layer DDoS
Đăng ký

Standard
Web Protection
VND
280.000
/Monthly
1 Domain IP/ Domain
Không chống tấn công Application layer DDoS
Không chống tấn công SYN Flood
Không chống tấn công Volume Based DDoS
Không Băng thông chống tấn công DDOS
Không Số lượt yêu cầu/giây
Đăng ký
Standard
Web Protection
VND
1.100.000
/Monthly
1 Domain IP/ Domain
Không chống tấn công Application layer DDoS
Không chống tấn công SYN Flood
Không chống tấn công Volume Based DDoS
Không Băng thông chống tấn công DDOS
Không Số lượt yêu cầu/giây
Đăng ký
Standard
Web Protection
VND
4.999.000
/Monthly
1 Domain IP/ Domain
Không chống tấn công Application layer DDoS
Không chống tấn công SYN Flood
Không chống tấn công Volume Based DDoS
Không Băng thông chống tấn công DDOS
Không Số lượt yêu cầu/giây
Đăng ký

Quý khách cần cloudCore hỗ trợ?

CloudCore hỗ trợ các thông tin về dịch vụ, báo giá, tư vấn giải pháp. Hãy gửi yêu cầu của Quý Khách, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.

Công ty Cổ Phần CloudCore

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Chấp nhận thanh toán:

Copyright @ 2020 CloudCore JSC